×
VANAF 26 FEBRUARI WEER FYSIEKE DIENSTEN
Johannes 14:1 (NBV)
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.


Beste gemeente en bezoekers,

Langzamerhand kan er weer een "normale" kerkdienst worden gehouden.
Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Ook geen anderhalve meter afstand. Maar wie wel graag uit voorzorg enige privacy wenst, kan dit aangeven en krijgt de nodige ruimte. We mogen weer zingen. De collectezakken gaan weer rond. En koffiedrinken na de dienst.

De sabbatschool begint om 10 uur en kan gelijktijdig via ZOOM worden gevolgd. Voor de thuisblijvers. En de eredienst start om 11 uur. Voorts is er een online dienst.

De volgende bijeenkomsten kun u online volgen:

Elke vrijdagavond is er Sabbatopening om 19:30 uur via Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/4872031972?pwd=amo1a3FBQ1IvU1Z1VnRMMzdtRmhTdz09
Meeting ID: 487 203 1972
Passcode: 379367


Elke sabbatmorgen de Sabbatschool bijwonen om 10:00 uur via Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/4872031972?pwd=amo1a3FBQ1IvU1Z1VnRMMzdtRmhTdz09
Meeting ID: 487 203 1972
Passcode: 379367


Elke woensdagavond om 19:00 uur is er een gebedsavond via Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/89732833300?pwd=eW1KRGt2a0JiRkFSV0ZyMmhLUUdrQT09
Meeting ID: 897 3283 3300
Passcode: 164997


Als u nog moeilijkheden ondervindt om via Zoom aan te sluiten, laat het ons dan weten. Via mail, belletje of zoek even contact, via de diverse kanalen. We willen u met alle liefde en geduld helpen om mee te doen aan deze bijeenkomsten. Ondanks dat we niet samen kunnen komen, zien we elkaar wel live en dat geeft toch saamhorigheid.

Mocht u alsnog vragen hebben of wilt u zich hier over uiten, dan kunt u contact op nemen met 1 van de bestuursleden.

Renate Jellema-Koning
Secretaris Adventgemeente Leeuwarden
Kerkgenootschap der Zevende-dags adventisten


×
×
COLLECTEN, HUURBIJDRAGE & TIENDEN
Collecten: collecten kunt u wekelijks overmaken op sabbat via de app Givt.

U kunt drie collecten invoeren. De 1 e is voor de gemeentekas, de 2 e is voor een speciaal doel, en de 3 e is voor de sabbatschoolcollecte bij de deur.

Nadat u per collecte een bedrag hebt ingevoerd, kiest u uit de lijst met kerken ‘ZDA Leeuwarden’. Daarna klikt u op ‘verzenden’ en de bedragen worden aan het begin van de nieuwe week automatisch overgemaakt.Klik op deze afbeelding om via GIVT te geven

Uiteraard kunt u uw collecten ook overmaken via bankrekening: NL44 RABO 017 047 336 8. Wilt u erbij vermelden voor welke collecte(n) u geld overmaakt? Dan kan dat correct in het boekhoudprogramma worden verwerkt.

Huurbijdrage: alhoewel wij momenteel geen gebruik maken van het kerkgebouw, lopen de kosten wel door. Uw steun is daarom van harte nodig. Uw bijdrage van € 15,- p.p. per maand kunt u overmaken op bankrekening: NL44 RABO 017 047 336 8 onder vermelding van Huurbijdrage.

Tienden: deze kunt u storten op bankrekeningnummer NL44 RABO 017 047 336 8 onder vermelding van Tienden.

Liever contant: Wilt u liever uw gelden contant afdragen, neem dan contact op met de penningmeester: schorea@gmail.com. In de fysieke eredienst is het mogelijk uw geldelijke bijdrage in een speciale doos te doen, bij het verlaten van de kerkzaal.
×
×
Schema

Indeling vanaf 1 maart

februari 2021

Aansluitend op de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het bestuur vergaderd over hoe we onze samenkomsten en activiteiten voor de komende maanden willen organiseren. Hierbij zijn afwegingen gemaakt tussen behoeften en mogelijkheden op emotioneel, sociaal, maatschappelijk, kerkelijk en individueel gebied. Kerken hadden al een aparte status en mochten ondanks de lockdown samenkomen. Vanuit o.a. solidariteit hebben wij ervoor gekozen om tijdens de lockdown niet fysiek samen te komen. Nu er een aantal versoepelingen komen, willen wij onze kerkdeuren weer om de week openen voor de kerkdiensten. Uiteraard is dit allemaal binnen de maatregelen zoals die nog steeds gelden sinds december. De eerste fysieke kerkdienst zal zijn op sabbat 6 maart.

Leden die in de app-groep zitten kunnen zich via de link voor de fysieke diensten aanmelden.
Of mail naar info@adventkerkleeuwarden.nl.


Ook is gekeken naar de draaglast en draagkracht. Want we hebben inmiddels aardig wat online activiteiten. Nu we ook weer fysiek bij elkaar gaan komen, moeten er keuzes gemaakt worden. In het onderstaande overzicht ziet u wat er vanaf 1 maart 2021 in onze gemeente wordt georganiseerd.

Open kerk
Iedere woensdag is er gelegenheid voor u en mensen uit de buurt om in het kerkgebouw een kopje koffie of thee te komen drinken en met elkaar te praten of te bidden, binnen de algemeen geldende regels. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan de behoefte elkaar te ontmoeten en samen te strijden tegen eenzaamheid.

Online sabbatschool en erediensten
Zoals eerder is vermeld in Op de Hoogte, zal er de komende maanden online-sabbatschool zijn (als u mee wilt doen als gast, mail dan even voor de inloggegevens naar info@adventkerkleeuwarden.nl), en is er wekelijks vanuit regio Noordoost Nederland een online-eredienst; Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen zich ook op die manier voor het werk van de Heer willen inzetten.

Met een hartelijke groet,

Bestuur ZDA-gemeente Leeuwarden

LET OP!
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor actuele informatie!!


FACEBOOKDe fysieke aanpassingen in het kerkgebouw van Leeuwarden zijn inmiddels aangebracht en het gebruiksplan is geschreven. Dit gebruiksplan is HIER te vinden, zodat u kunt bekijken wat u kunt verwachten én aan welke maatregelen wij als gemeente gezamenlijk moeten voldoen. Dit gebruiksplan zal ook in de kerk liggen.

Eén van de voorwaarden om open te mogen gaan, is dat u moet reserveren. Dit is nodig om de 1,5 meter te kunnen waarborgen én mocht er wel sprake zijn van een besmetting, dan kunnen we herleiden welke mensen aanwezig waren in een dienst.

De reserveringen worden gedaan per maand. Dat doen we door middel van een Google inschrijfformulier. Mocht u als gast willen komen, stuur dan een mail naar info@adventkerkleeuwarden.nl. U bent van harte welkom!

×
×
OPEN KERK
Vanaf 1 maart is de Adventkerk (Dokkumertrekweg 41) iedere woensdag van 15.00 tot 17.00 uur open.

We denken dat er mensen in de buurt, wijk en stad zijn, die zo nu en dan behoefte hebben aan een contactmoment met anderen.

Even samen een kopje koffie of thee drinken, even bijpraten, even je verhaal kwijt of iets wat je hoog zit. Of alleen maar even de stilte zoeken. Iedereen is van harte welkom om langs te komen!

Kom gewoon langs!
×
Sluiten
Video afspelen in een ander tabblad
Doorlinken naar een ander tabblad waar meer informatie te vinden is.
Boek lezen in een ander tabblad (online via een andere site of via pdf op Google drive).

Bestand wordt niet automatisch gedownload.

Pdf kán wel gedownload worden via mobiele telefoon of desktop computer.
Epub-bestand (Elektronisch boekbestand) Leesbaar in e-reader of ander daarvoor geschikt programma.

Bestand wordt automatisch gedownload op mobiele telefoon als je dit icoontje aanklikt.

Dit gebeurt niet op een desktop computer.
Doorlinken naar een ander tabblad waar een geschikt programma gevonden kan worden
Bijbelstudie in een ander tabblad. Kan gedownload worden.
Profetie | eindtijd

Prophecy Code
Altijd al meer willen weten over de eindtijdprofetieen? Dan is deze serie echt iets voor jou! Behalve inzicht in de eindtijdprofetieen, zul je heel veel meer inzicht krijgen in de betekenis van terugkerende elementen in de bijbel: wat is een vrouw in de bijbel, wat is de betekenis van brood, wijn, olie, water(en) en natuurlijk het beest, de Anti-Christ, het getal 666, wat gaat er gebeuren met de tempel, hoe zit het met het 1000-jarig rijk, de terugkomst van Jezus, wat gaat er gebeuren met Satan enz.!

Aflevering 19 en 20 zijn nog niet vertaald. Die kunt je zoeken op YouTube. Kijk Propecy Code

Conflictserie | 1 | E-boek
Waarom vernietigde God het kwaad niet meteen toen satan in opstand kwam? Lees de antwoorden in dit boek!
Boek bestellen Online
lezen
0,7 MB Programma voor epub