×
Bemoediging #3
Johannes 14:1 (NBV)
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.


De Bijbel staat vol met verzen waarin woorden voorkomen als bang, bezorgdheid, angstig, piekeren, bevreesd en verschrikt. Veel Bijbelgedeelten gaan over mensen die bezorgd en angstig zijn en andere teksten zijn beloften over de zekerheid die God geeft aan mensen die bezorgd zijn. De boodschap: “Wees niet bang.” zien we door de hele Schrift krachtig en steeds opnieuw terugkomen.

En waarom ook niet. Ten slotte zijn bezorgdheid en angst deel van het menselijk bestaan sinds de zonde de wereld binnenkwam. Waarschijnlijk kan niemand van ons zich herinneren dat we voor het eerst deze emotie meemaakten. Ontwikkelingspsychologen hebben vastgesteld dat kleine kinderen al vroeg angst kunnen ervaren. Meestal omdat ze hongerig zijn, of door harde geluiden. Kinderen die wat groter zijn en jongvolwassenen kennen ook allerlei angsten: angst voor dieren, voor het donker, of om alleen te zijn; angst voor situaties in school, scheiding van ouders, angst om afgewezen te worden door leeftijdgenoten.

Volwassenen kennen over het algemeen ook vormen van angst die te maken hebben met bepaalde leefomstandigheden: angst om niet de juiste levenspartner te ontmoeten, of om niet de juiste baan te vinden, of om een aanslag mee te maken, of om aangevallen te worden, of om te sterven, of een chronische of levensbedreigende ziekte te krijgen. Dit zijn stuk voor stuk reële en concrete situaties. En nu we met z’n allen een pandemie ervaren, zullen we sowieso te maken krijgen met allerlei vormen van angst. Angst om niet besmet te raken met het coronavirus, angst om alleen te moeten sterven mocht je wel door de ziekte worden getroffen, angst om niet goed afscheid te kunnen nemen van dierbaren, angst hoe het met onze kinderen moet op deze aarde et cetera.

Dan is het fijn dat wij op veel plekken in de Bijbel de geruststellende woorden “Weest niet bang”, tegenkomen. Maar hoe kun je Gods geruststelling ‘Weest niet bang’ het beste toepassen in de situatie waarin je nu bent? Hoe kun je voor ogen blijven houden dat wat er ook gaande is, God sterker en groter is dan de uitdaging en dat Hij van je houdt met een liefde die groter is dan de angsten die je nu hebt?

Persoonlijk vind ik de tekst uit Johannes 14:1 heel troostrijk. Ik nodig je uit eens na te denken over de troostende woorden van Jezus aan zijn discipelen. Wat gebeurde vlak voor dit Bijbelvers? Waar leidt Hij hun gedachten naartoe? Ik kan je alvast verklappen dat deze liefdevolle woorden jou uitnodigen om te vertrouwen. Vertrouwen in de Vader, vertrouwen in Jezus, want dit vertrouwen kan een zorgelijk hart bevrijden van benauwdheid over de toekomst. Jezus richt onmiddellijk de aandacht van zijn discipelen op het koninkrijk dat Hij bezig is voor te bereiden. Met andere woorden, “wat je hier ook overkomt, vertrouw op mij en mijn beloften.” Dat is wat Jezus tegen hen zegt, en Hij zegt het nu ook tegen ons.

Toch kan het zijn dat jij je in het spanningsveld bevindt tussen angst en vertrouwen. Dat balanceren kost energie. De Psalmen verwoorden dat balanceren tussen twee emoties heel mooi en puur. De dichter(s) gaan tegenslag niet uit de weg, maar benoemen het vanuit het diepst van het hart. Daarbij doen zij steeds een beroep op de liefdevolle God.

Een voorbeeld vinden we in Psalm 91. Daarin zegt God zijn bescherming toe aan wie hem zoeken. De eerste verzen vertellen wat het inhoudt, als je je toevlucht zoekt bij God. Daarna benoemt de dichter heel concreet allerlei toezeggingen: Als je bij God je toevlucht zoekt, mag je daar op rekenen. In vers 14-16, het slot, is God Zelf aan het woord. Als je de hele psalm bekijkt, ontdek je een hoopvolle omschrijving van de bewarende en beschermende hand van God in de meest zware omstandigheden. De gevaren die de dichter omschrijft, liegen er niet om. Hij heeft het onder andere over de dood, een plotselinge ziekte en kwade machten, waartegen een mens geen verweer heeft.

Psalm 91:2 (NBV)
‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’


De toezeggingen van Gods hulp zijn zo uitbundig beschreven, dat ik me kan voorstellen dat ze vragen oproepen: God redt van de dodelijke pest? Jou zal niets overkomen? Geen plaag zal je tent treffen? Voor velen staan deze toezeggingen haaks op de werkelijkheid. Om de waarde van deze psalm te ervaren, begint de dichter te vertellen wie God voor hem is: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’

God is de Allerhoogste en de Ontzagwekkende! Dat is een belangrijk uitgangspunt. Dat zijn twee namen, waarin de dichter laat merken hoe groot en machtig God voor hem is. Namen, waarin ook doorklinkt dat God zijn verstand te boven gaat. Geloof je dat ook? Al die toezeggingen die in de psalm staan, heb je misschien niet mogen ervaren. Jouw leven lijkt meer op dat van Job. Je zit net zoals hij vol met vragen. Maar toch vraag ik jou: Geloof jij, los van jouw ervaringen, dat God de Allerhoogste, de Ontzagwekkende is? Ik vraag dat, omdat God bij alle vragen die Job had, ook allereerst daarop wees.

En wie zou niet willen wonen bij zo’n God? Wonen doe je niet voor één of twee dagen. Wonen is niet ergens een nachtje bivakkeren. Het is niet een schuilplaats voor korte tijd, voor moeilijke momenten. Het is geen plek om voor de zekerheid achter de hand te hebben. Maar het is een woning voor heel je leven. Die woning is de HERE God! Wie gelooft, heeft God als zijn woning. In voor- en tegenspoed. Een schuilplaats die betrouwbaar is onder alle omstandigheden. Met andere woorden: wonen bij God is een manier van leven. De bewoners van dat enorme huis, de gelovigen, maken van alles mee. Heel verschillende dingen. Maar wat er ook gebeurt: God is erbij. En zo mogen wij uitzien naar de tijd waarop Johannes ons wijst in Johannes 14: 2: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie bereid heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Tot die tijd verzekert Psalm 91 ons dat God ons in alle omstandigheden zal vasthouden en bij ons zal zijn. We mogen bij Hem wonen. God zelf spreekt ons rechtstreeks aan in het einde van deze psalm, als Hij tot ons zegt: ‘In de nood zal IK bij je zijn’ (vers 15b). Hoe bemoedigend, troostrijk en hoopvol is dat? Diezelfde belofte geeft ook Jezus ons, als Hij tegen ons zegt in Mattheüs 28:20 : ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’.

Amen.

Lied ‘U bent mijn schild (Psalm 91)’Miranda Broekhuis,
Licenced Minister
×
×
COLLECTEN, HUURBIJDRAGE & TIENDEN
Collecten: collecten kunt u wekelijks overmaken op sabbat via de app Givt.

U kunt drie collecten invoeren. De 1 e is voor de gemeentekas, de 2 e is voor een speciaal doel (zie onderstaand rooster, *rooster wordt nog bijgewerkt), en de 3 e is voor de sabbatschoolcollecte bij de deur.

Nadat u per collecte een bedrag hebt ingevoerd, kiest u uit de lijst met kerken ‘ZDA Leeuwarden’. Daarna klikt u op ‘verzenden’ en de bedragen worden aan het begin van de nieuwe week automatisch overgemaakt.

 • 04 juli : Plaatselijke gemeentegroei
 • 11 juli : Diaconie
 • 18 juli : Advent
 • 25 juli : Jeugd


 • Klik op deze afbeelding om via GIVT te geven

  Uiteraard kunt u uw collecten ook overmaken via bankrekening: NL44 RABO 017 047 336 8. Wilt u erbij vermelden voor welke collecte(n) u geld overmaakt? Dan kan dat correct in het boekhoudprogramma worden verwerkt.

  Huurbijdrage: alhoewel wij momenteel geen gebruik maken van het kerkgebouw, lopen de kosten wel door. Uw steun is daarom van harte nodig. Uw bijdrage van € 15,- p.p. per maand kunt u overmaken op bankrekening: NL44 RABO 017 047 336 8 onder vermelding van Huurbijdrage.

  Tienden: deze kunt u storten op bankrekeningnummer NL44 RABO 017 047 336 8 onder vermelding van Tienden.

  Liever contant: Wilt u liever uw gelden contant afdragen, neem dan contact op met de penningmeester: schorea@gmail.com. In de fysieke eredienst is het mogelijk uw geldelijke bijdrage in een speciale doos te doen, bij het verlaten van de kerkzaal.
  ×
  ×
  Hervatting fysieke diensten vanaf 3 oktober

  We zijn blij te kunnen melden dat de fysieke diensten twee-wekelijks hervat zullen worden vanaf 3 oktober!

  In juli, augustus en september hebben we twee erediensten per maand gehouden als proef, zodat we konden wennen aan de maatregelen. Vanaf 3 oktober zullen de diensten ook twee-wekelijks plaatsvinden.

  De fysieke aanpassingen in het kerkgebouw van Leeuwarden zijn inmiddels aangebracht en het gebruiksplan is geschreven. Dit gebruiksplan is HIER te vinden, zodat u kunt bekijken wat u kunt verwachten én aan welke maatregelen wij als gemeente gezamenlijk moeten voldoen. Dit gebruiksplan zal ook in de kerk liggen.

  Eén van de voorwaarden om open te mogen gaan, is dat u moet reserveren. Dit is nodig om de 1,5 meter te kunnen waarborgen én mocht er wel sprake zijn van een besmetting, dan kunnen we herleiden welke mensen aanwezig waren in een dienst.

  De reserveringen worden gedaan per maand. Dat doen we door middel van een Google inschrijfformulier. Mocht u als gast willen komen, stuur dan een mail naar info@adventkerkleeuwarden.nl. U bent van harte welkom!

  SABBATSCHOOL
  De sabbatschool zal in het vierde kwartaal ook weer in de kerk plaatsvinden. Ook hier moet u zich voor aanmelden. Wilt u meedoen aan de sabbatschool, stuur dan een e-mail naar info@adventkerkleeuwarden.nl.

  Met een hartelijke groet,

  Miranda Broekhuis,
  Licenced Minister

  ×

  Welkom!
  Wij heten u hartelijk welkom bij de zevende-dags adventisten te Leeuwarden. U bent van harte uitgenodigd in onze diensten, bij de bijbelstudies en op onze gebedsavonden! Door de coronamaatregelen komen we helaas nog niet wekelijks samen. Kijk op de agenda en onze Facebookpagina voor de actuele informatie.

  Iedere twee weken op de sabbat:
  11.00 - 12.00 uur dienst

  Sluiten
  Video afspelen in een ander tabblad
  Doorlinken naar een ander tabblad waar meer informatie te vinden is.
  Boek lezen in een ander tabblad (online via een andere site of via pdf op Google drive).

  Bestand wordt niet automatisch gedownload.

  Pdf kán wel gedownload worden via mobiele telefoon of desktop computer.
  Epub-bestand (Elektronisch boekbestand) Leesbaar in e-reader of ander daarvoor geschikt programma.

  Bestand wordt automatisch gedownload op mobiele telefoon als je dit icoontje aanklikt.

  Dit gebeurt niet op een desktop computer.
  Doorlinken naar een ander tabblad waar een geschikt programma gevonden kan worden
  Bijbelstudie in een ander tabblad. Kan gedownload worden.
  Profetie | eindtijd

  Prophecy Code
  Altijd al meer willen weten over de eindtijdprofetieen? Dan is deze serie echt iets voor jou! Behalve inzicht in de eindtijdprofetieen, zul je heel veel meer inzicht krijgen in de betekenis van terugkerende elementen in de bijbel: wat is een vrouw in de bijbel, wat is de betekenis van brood, wijn, olie, water(en) en natuurlijk het beest, de Anti-Christ, het getal 666, wat gaat er gebeuren met de tempel, hoe zit het met het 1000-jarig rijk, de terugkomst van Jezus, wat gaat er gebeuren met Satan enz.!

  Aflevering 19 en 20 zijn nog niet vertaald. Die kunt je zoeken op YouTube. Kijk Propecy Code

  Conflictserie | 1 | E-boek
  Waarom vernietigde God het kwaad niet meteen toen satan in opstand kwam? Lees de antwoorden in dit boek!
  Boek bestellen Online
  lezen
  0,7 MB Programma voor epub